Monthly Archives: Maj 2017

Rejestracja spółki zoo jest najbardziej rozpowszechnioną formą prowadzenia działalności przez podmioty posiadające osobowość prawną. Warto zdecydować się na zarejestrowanie spółki wrocław m.in. ze względu na możliwość prowadzenia firmy w znacznym rozmiarze. Przesłanką działającą na korzyść tego rozwiązania jest również mała odpowiedzialność za zobowiązania spółki – wyłącznie do wysokości własnych udziałów. Gdy zdecydujemy się na uzyskanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców możemy to zrobić pocztą, osobiście w sekretariacie sądu, bądź drogą elektroniczną. Warto pamiętać, że wybór ostatniego sposobu składania wniosku wymaga spełnienia wielu warunków organizacyjno-technicznych. Złożyć stosowny wniosek możemy jedynie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez zarejestrowanego użytkownika…. Read Article →

Scroll To Top