Rejestrowanie spółki z.o.o. drogą elektroniczną

Rejestracja spółki zoo jest najbardziej rozpowszechnioną formą prowadzenia działalności przez podmioty posiadające osobowość prawną. Warto zdecydować się na zarejestrowanie spółki wrocław m.in. ze względu na możliwość prowadzenia firmy w znacznym rozmiarze. Przesłanką działającą na korzyść tego rozwiązania jest również mała odpowiedzialność za zobowiązania spółki – wyłącznie do wysokości własnych udziałów. Gdy zdecydujemy się na uzyskanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców możemy to zrobić pocztą, osobiście w sekretariacie sądu, bądź drogą elektroniczną. Warto pamiętać, że wybór ostatniego sposobu składania wniosku wymaga spełnienia wielu warunków organizacyjno-technicznych.

Złożyć stosowny wniosek możemy jedynie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez zarejestrowanego użytkownika. System ten znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl). Zarejestrowany użytkownik musi być uprawniony do występowania w imieniu wnioskodawcy. Wnioski razem z załącznikami muszą posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny.

W celu uzyskania takiego podpisu należy zakupić odpowiedni zestaw w kwalifikowanym centrum kwalifikacji. Alternatywą jest podpis potwierdzony profilem ePUAP, który jest bezpłatny. Wystarczy założyć konto użytkownika i złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Taki podpis powinny zawierać dokumenty, na podstawie których dokonuje się wpisu do KRS. Wypisy aktów notarialnych także mogą być przesłane do sądu rejestrowego drogą elektroniczną, pod warunkiem, że zostały notariusz opatrzone przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Obostrzenia, którymi nałożony jest proces składania wniosków drogą elektroniczną, sprawiają, ze tradycyjna forma jest bardziej popularna.